Tibolddaróci Kapusi Kert
 

Az akác mezőgazdasági jelentősége, hazai elterjedése

Az akác Amerikából származik. Európába 1601-ben, Magyarországra

1710-1720 között hozták be. Ez volt az első

fafaj, amely Észak-Amerikából Európába került. Kezdetben

parkfának és utakat szegélyező sorfának ültették. Erdőtelepítés

céljára a magyar katonai kincstár alkalmazta először 1750-

ben. Európai viszonylatban is ez volt az első erdőtelepítés.

Az alföldi futóhomok megkötése 1807-ben kezdődött, s

már erre a célra is kiterjedten alkalmazták az akácot. Mezővédő

erdősávokat is Magyarországon telepítettek először

akáccal 1827-ben Pusztavacs környékén.

1923-ban született az alföld fásítási törvény, amelynek keretében

a második világháborúig a mezőgazdasági művelésre

alkalmatlan földterületeken 38 ezer ha akácerdőt telepítettek.

1958-ban kereken 200 ezer ha akácerdőnk volt. Ez akkor

azt jelentette, hogy Magyarországnak több akácerdeje volt,

mint Európa többi országának együttvéve. Az akácfa hasznosítása,

ipari feldolgozása tekintetében is mi jutottunk a legmesszebbre.

A magyarországi akác kutatás-fejlesztés még ma

is nemzetközi mércét jelent. Magyarországon még ma is ez a

legelterjedtebb fafaj.

Erdőterületeinknek csaknem 20%-át foglalja el. Az akác

világviszonylatban is a három legelterjedtebb fafaj közé tartozik.

Csak az eukaliptuszokat és a nyarakat ültetik hasonló

nagyságrendben.

Az akác előnyös tulajdonságai

Gyorsan nő. Jó termőhelyeken 30-35 m magasságot és

80-100 cm-es mellmagassági átmérőt is elér. Vágásérettségi

kora 25-30 év. A legjobb termőhelyeken 40-45 éves korban

termelik ki. A szántóföldi fatermesztés keretében rövid (10-

15 éves) vágásfordulóban is telepíthető lenne. A gyors növekedés

és a nagy térfogatsúly miatt az akác szárazanyag-produkciója

kiemelkedő. A Magyarországon termeszthető fafajok

között csak a nyárfának van hozzá hasonló szárazanyagprodukciója.

Magról könnyen szaporítható. Az akác minden évben bőven

terem, de magot csak a kijelölt magtermő állományról

szabad gyűjteni!

Betegségekkel szemben ellenálló. Gyakorlatilag csak a kései

és a korai fagyoktól szenved, ezért a fagyzugos helyekre

nem szabad akácot ültetni!

Jól sarjad. Gyökérről és tuskóről könnyen felújítható.

Gyökérdarabokkal is szaporítható. A nemesített akácfajtákat

általában gyökérdugványokkal szaporítják.

Pillangós virágú növény. A gyökérgumóiban megtelepedő

baktériumok növelik a talaj nitrogéntartalmát. Az akácavar

gyorsan bomlik. Akácosokban a körforgalomba juttatott

összes nitrogén mennyisége kétszer akkora, mint más erdőtípusokban.

Az akácosok mezőgazdasági köztes művelésre is

alkalmasak.

Jó mézelő fafaj. Az akácméz kiváló exportcikk. Évente

10-12 millió dollár értékű akácmézet exportálunk. Kiemelkedő

cukorértékű (1,9 mg/virág) a direkt méztermelési célra

nemesített 'Rőzsaszín-AC akácfajtánk virága. A kommersz

akácvirág cukorértéke 0,6-1,2 mg/virág.

Az akácfa nyersen is ég. Energiaértéke nagy (3520

Kcal/kg).

Az akác termőhelyi igénye

Az akác volt az első fafaj, amelynek termőhelyigényét

meghatározták. „Az egyes termőhelytípusokon alkalmazható

célállományok és azok várható növekedése" című kiadványok

(1970,1975) az akác telepítésére alkalmas termőhelyeket

részletesen tárgyalják.

A gyertyános-tölgyes klímában 28, a kocsánytalan tölgyes-

cseres klímában 24, az erdős-sztyepp klímában 61 termőhelytípuson

termeszthető az akác. Az erdészeti termőhelyosztályozásban

alkalmazott 43 genetikai talajtípus közül huszonkettőn

lehet gazdaságosan akácfát termelni.

Az akáctermesztésre leginkább alkalmas talajtípusaink:

humuszos; homoktalaj és kombinációi; barnaföld; rozsdabarna;

kovárványos barna; csernozjom barna és réti erdőtalajok;

réti csernozjom; öntés csernozjom; csernozjom jellegű homok

és ezek kombinációi. A szikes talajok közül csak a

sztyeppesedőréti szolonyec jöhet számításba. A kavicsos-törmelékes

váztalaj vagy a durva szemcséjű homok és az erősen

kötött agyag akácnak nem való!

Mielőtt az akáctelepítéshez hozzáfognánk, kérjünk erdészeti

termőhelyfeltárási szakvéleményt. A szakvéleményezés

költségeit a szaktanácsadói hálózat keretében az állam megtéríti.

Az akác felhasználási lehetőségei

Az akác meghonosítása óta kötődik a mezőgazdasághoz.

Már a két világháború között is a kisparaszti gazdaságok

kedvelt fafaja volt. Fáját jól fel tudták használni a legkülönfélébb

házi szükségletek kielégítésére (pl. tűzifa, szerszámfa,

épületfa stb.).

Az akácfa hagyományosan főleg tűzifaként, mezőgazdasági

szerfaként hasznosul (mezőgazdasági épületfák, kerítéseleniek,

szőlőkarók, támoszlopok, szerszámnyelek stb.), de a

vízépítés, a bányászat és az építőipar is mindig szívesen

alkalmazta (pillérfa, bányafa, pallódeszka, parketta stb.).

Speciális kezelések után az akácfa felhasználási lehetőségei

szinte korlátlanok. Például gőzölés hatására az akác fája

megpuhul, különféle hajlított fatermékek gyártására is alkalmassá

válik. A fa eredeti sárga színe is megváltozik, sötétebb,

barnább lesz. A gőzölt akácból igen szép bútorokat, burkolólapokat

lehet gyártani. A korszerű fakötések alkalmazásával

az akácfa hátrányos tulajdonságai (pl. a térgörbesége) kiküszöbölhetök.

A rövid fűrészáruk mini ékcsapfogazással tetszőleges

hosszúságra toldhatok. Ragasztással (szélességi és

vastagsági toldásokkal) tetszőleges keresztmetszetű szelvények

készíthetők. (Ragasztott, szegezett tartószerkezetek, rétegelt

lemezek stb.) Az így készült szelvények mérettartása,

szilárdsága jobb, mint a természetes faanyagoké.

Az akácfa tartóssága szabadban 80 év, állandóan nedvesen

500 év, állandóan szárazon 1500 év. Csak a tölgynek van

ehhez hasonló tartóssága.

Az akácfa bármely forgácsolóberendezéssel megmunkálható,

simára gyalulható és könnyen esztergálható. Megmunkálása

azonban szerszám- és energiaigényes. Késelni és hámozni

csak gőzölést követően lehet. Jól fényezhető, rosszul

pácolható és nehezen telíthető. Az általában használt ragasztóanyagokkal

jól ragasztható (hidegen és melegen egyaránt).

Fafeldolgozási szempontból hátrány, hogy a hagyományos

akácerdőkben sok a térgörbe és a kis átmérőjű rönk, illetve

szálfa. Ezeket a hátrányokat ma már a nemesített akácfajták

telepítésével ki lehet küszöbölni.

Akác fajtaválaszték

Az egész világon mi voltunk az elsők, akik az akác kedvezőtlen

tulajdonságainak kiküszöbölése végett növénynemesítéssel

is próbálkoztunk. Ez a munka még 1930-ban kezdődött

Fleischman Rudolf kezdeményezésére. Az elmúlt 20 évben

10 akácfajtát minősítettünk. Hármat (Nyírségi, Zalai, Rózsaszín

  1. AC) 1973-ban, ötöt (Jászkiséri, Kiskunsági, Pénzesdombi,

Császártöltési, Appalachia) 1979-ben, kettőt (Üllői, Szajki)

1982-ben.

Üzemi méretekben három fajta terjedt el (Nyírsági, Üllői,

Rózsaszín AC). További két fajta most van felfutóban (Jászkiséri,

Appalachia).

A Nyírségi akác 6 klónból álló klónkeverék. Viszonylag

könnyen szaporítható. Ez a legelterjedtebb akácfajtánk. Hátránya,

hogy villásodásra hajlamos, ezért a szokásosnál (2,5x1

  1. m) sűrűbb hálózatba kell telepíteni. Tágabb (2,5x2 m) hálózatban

többször is nyesni kell.

Az Üllői akác 3 klón keveréke. Törzse egyenes, a koronában

is végig követhető. Értékes fűrészipari alapanyagot ad. Ez

a második leginkább elterjedt akácfajtánk. Gyakorlatilag nem

villásodik és viszonylag könnyen szaporítható.

Rózsaszín AC akác 6 klón keveréke. Virága rózsaszínű.

Méhészeti célra nemesítették. Ennek van a legnagyobb mézhozama.

Ráadásul még később is virágzik, mint a kommersz

akác. A fatermő képessége is legalább olyan jó, mint a kommersz

akácé.

Jászkiséri akác 1 klón. Ez a legerőteljesebb növésű akácfajtánk.

Viszonylag nagy szárazanyag-produkciója miatt leginkább

forgácsfa-, farosttá-, tűzifatermelésre alkalmas. Hátránya,

hogy villásodásra hajlamos. Telepítése a Nyírségi

akáchoz hasonlóan csak a szokásosnál sűrűbb hálózatba javasolható.

Az Appalachia akác 1 klón. Kettős hasznosítású fajta.

Hosszabb vágásfordulóban értékes fűrészipari alapanyagot,

rövidebb vágásfordulóban kiváló minőségű rúdfát ad. Ágfeltisztulása

igen jő. Alig kell nyesni. Kérge sima, finoman

repedezett. Hátrányaként emlegetik, hogy a vad nagyon szereti.

(Ezt a fajtát szereti a legjobban.) Bizonyos esetekben (pl.

vadtartás, takarmányozás) ez a tulajdonság kifejezetten

előnyös is lehet.

Az akácfajták alkalmazhatóságát illetően a fenti tulajdonságok

is a sokféleségre utalnak. Valamennyi akácfajtánk

többhasznú! A legfontosabb haszonvételi lehetőségek: értékes

fűrészipari alapanyag (fűrészrönk); kiváló minőségű szálfák

(rudak, oszlopok, épületfák); nagy mennyiségű tűzifa

(biomassza), méhlegelő, takarmányerdő stb.

 

Megjelent  az  ERDÉSZETI  LAPOK 1995. októberi számában

Asztali nézet