Tibolddaróci Kapusi Kert
 

Abies cephalonica–görög jegenyefenyô–3;
Abies concolor–kolorádói jegenyefenyô–
4; Acer campestre–mezei juhar–3;
Acer pseudoplatanus–hegyi juhar–1;
Acer tataricum–tatárjuhar–3; Ailanthus
altissima–bálványfa–4; Betula pendula–
bibircses nyír–1; Castanea sativa–
szelídgesztenye–2; Cedrus atlantica–
atlaszcédrus–6; Celtis occidentalis–nyugati
ostorfa–3; Cerasus avium–madárcseresznye–
4; Cornus mas–húsos som–2;
Cornus sanquinea–veresgyûrûsom–3;
Corylus avellana–közönséges mogyoró–
3; Corylus colurna–törökmogyoró–
2; Cotinus coggygria–cserszömörce–
3; Crataegus monogyna–egybibés
galagonya–4; Cydonia oblonga–birsalma–
12; Evodia hupehensis–kínai mézesfa–
3; Elaeagnus angustifolia–ezüstfa–4;
Fraxinus ornus–virágos kôris–3; Fraxinus
excelsior–magaskôris–2; Gle-ditsia
triacanthos–lepényfa–2; Hippo-phae
rhamnoides–homoktövis–2; Jug-lans
regia–közönséges dió–4; Juniperus
communis–közönséges boróka–19;
Juniperus chinensis–kínai boróka–32;
Juniperus scopulorum–oregoni boróka–11;
Juniperus virginiana–virginiai
boróka–10; Larix decidua–vörösfenyô–
4; Lonicera tatarica–tatár lonc–2;
lonicera xylosteum–ükörke lonc–1;
Mahonia aquifolium–mahónia–1;
Malus sylvestris–vadalma–31; Mespilus
germanica–naspolya–9; Picea pungens–
ezüstfenyô–15; Picea omorika–szerb
lucfenyô–4; Pinus nigra–feketefenyô–9;
Pinus sylvestris–erdeifenyô–6; Populus
alba–fehér nyár–2; Prunus cerasifera–
mirobalán–1; Prunus mahaleb–sajmeggy–
3; Prunus serotina–kései
meggy–2; Prunus spinosa–kökény–3;
Pseudotsuga mensiesi–duglászfenyô–2;
Pyrus piraster–vadkörte–12; Quercus
frainetto–magyar tölgy–2; Quercus
pubescens–molyhos tölgy–3; Quercus
rubra–vöröstölgy–1; Robinia pseudoacacia–
akác–89; Rosa canina–vadrózsa–
7; Sorbus domestica–házi berkenye–
3; Sorbus aria–lisztes berkenye–2;
Sorbus torminalis–barkócaberkenye–2;
Sophora japonica–japánakác–2; Syringa
vulgaris–orgona–7; Tilia cordata–kislevelû
hárs–3; Tilia tomentosa–ezüsthárs–
3; Thuja occidentalis–nyugati
tuja–28; Thuja orientalis–keleti tuja–10;
Ulmus pumila var. arborea–turkesztáni
szil–2.
A növény neve utáni szám a kiültetett
fajon belüli változatok darabszámát
jelenti

Asztali nézet